RAID (Redundant Array of Independent Disks), veri depolama sistemlerinde kullanılan bir broadcasting teknolojisidir. Bu teknoloji, veri koruma, performans artırma ve yedekleme amacıyla kullanılır. RAID, verilerin bir dizi diske bölünerek depolanmasını sağlar. Bu, veri erişim hızını artırırken aynı zamanda veri kaybı riskini azaltır.

RAID’in İşlevi ve Kullanım Alanları

RAID veri koruma, performans artırma ve yedekleme işlevlerini yerine getiren bir teknolojidir. Disk arızalarına karşı koruma sağlayarak kritik verilerin güvenliğini sağlar. Verileri birden fazla diske bölerek veri erişim hızını artırır. Bunların yanı sıra verilerin kopyalarını oluşturarak veri kaybını önler.

RAID, özellikle sunucu sistemlerinde ve veri merkezlerinde yaygın olarak kullanılır. Büyük veri depolama gereksinimleri olan kuruluşlar, RAID’in sağladığı veri koruma ve yedekleme avantajlarından faydalanır. Ayrıca, yüksek performans gerektiren uygulamalar da RAID kullanımını teşvik eder. Örneğin, video düzenleme, sunucu tabanlı hesaplama ve veritabanı uygulamaları RAID’in performans artırma yeteneklerinden faydalanır.

Sonuç olarak, RAID veri depolama sistemlerinde güvenilirlik, performans ve yedekleme sağlayan önemli bir teknolojidir. Farklı RAID düzeyleri, farklı gereksinimlere ve kullanım senaryolarına göre seçilebilir ve yapılandırılabilir. Bu nedenle, bir sistem tasarlarken RAID’in avantajları ve farklı düzeylerinin özellikleri dikkate alınmalıdır.

RAID Teknolojisinin Çalışma Mantığı

RAID’in çalışma mantığı, birden fazla sabit disk sürücüsünün bir araya getirilerek, veri depolama, veri koruma ve performans artırma yeteneklerini sağlayacak şekilde yapılandırılmasıdır. RAID’in temel amacı, veri kaybını önlemek, veriye erişim hızını artırmak ve veri bütünlüğünü sağlamaktır. Bu, farklı RAID düzeylerine göre farklılık gösterir, ancak genel olarak RAID’in çalışma mantığı şu adımları içerir:

Veri Parçalama (Striping): RAID, veriyi birden fazla diske bölerek (striping), veri erişim hızını artırır. Örneğin, RAID 0’da, veri blokları sırayla farklı disklere yazılır, böylece okuma/yazma işlemleri paralel olarak gerçekleştirilebilir.

Veri Yedekleme (Mirroring): Bazı RAID düzeylerinde, özellikle RAID 1 ve RAID 10’da, veri yedekleme (mirroring) yapılır. Bu, aynı verinin birden fazla diske kopyalanması anlamına gelir. Bu sayede, bir disk arızalandığında, veri kaybı önlenir ve sistem çalışmaya devam eder.

Hata Düzeltme (Parity): Bazı RAID düzeylerinde, özellikle RAID 5 ve RAID 6’da, hata düzeltme kodları kullanılır. Bu kodlar, her diskteki veri parçaları üzerine eklenir ve disk arızası durumunda kayıp veriyi yeniden oluşturmak için kullanılır.

Yönetim ve Kontrol: RAID, genellikle bir RAID denetleyici veya yazılım tarafından yönetilir. Bu denetleyiciler veya yazılımlar, RAID yapılandırmasını yönetir, disk arızalarını algılar ve gerektiğinde veri koruma veya performans iyileştirmeleri yapar.

RAID’in çalışma mantığı, farklı RAID düzeylerine ve yapılandırmalara göre değişebilir. Ancak, genel olarak, RAID’in amacı veri koruma, performans artırma ve yedekleme sağlamaktır. Bu, birden fazla disk sürücüsünün koordineli bir şekilde çalışmasını gerektirir.  Ve genellikle RAID denetleyicileri veya yazılımı tarafından yönetilir.

RAID Düzeyleri

RAID 0

 • RAID 0, verileri birden fazla diske bölerek depolar.
 • Veri parçaları, disklere sırayla yazılır.
 • Bu, veri erişim hızını artırır, çünkü okuma/yazma işlemleri paralel olarak gerçekleştirilir.
 • Ancak, RAID 0 veri koruması sağlamaz; bir disk arızalandığında, tüm veri kaybedilebilir.

RAID 1

 • RAID 1, verileri yedeklemek için aynı veriyi birden fazla diske kopyalar.
 • Veri yazma işlemi, aynı verinin her bir kopyası için ayrı ayrı gerçekleştirilir.
 • Bu, veri güvenliği sağlar; bir disk arızalandığında, diğer diskteki yedek kopyadan veriye erişilebilir.

RAID 5

 • RAID 5, verileri birden fazla diske bölerek depolar ve her diskte parçalı verilerin bir kısmını saklar.
 • Parçalı veriler üzerine hata düzeltme kodları eklenir.
 • Disk arızalarına karşı koruma sağlar. Bir disk arızalandığında, diğer disklerden alınan veri parçaları ve hata düzeltme kodları kullanılarak kayıp veri yeniden oluşturulabilir.

RAID 6

 • RAID 6, RAID 5’e benzer şekilde çalışır, ancak iki disk arızası durumunda bile veri kaybını önler.
 • İki ayrı hata düzeltme kodu kullanır ve böylece daha fazla disk arızasına karşı dayanıklı olur.

RAID 10 (RAID 1+0)

 • RAID 10, RAID 1 ve RAID 0’ın bir kombinasyonudur.
 • Veri kopyaları yaratılırken aynı zamanda performans artırılır.
 • Veri, önce RAID 0’daki disklere bölünür ve ardından her parça RAID 1’deki bir yedek diske kopyalanır.
 • Bu, yüksek performans ve güvenilirlik sağlar, ancak depolama alanı kullanımını etkili bir şekilde artırır.

Donanım RAID & Yazılım RAID

Donanım RAID ve Yazılım RAID, RAID düzeylerini uygulamak için farklı yöntemler sunarlar. Donanım RAID, bir donanım denetleyici (controller) kullanarak RAID işlemlerini gerçekleştirir. Yazılım RAID ise işletim sistemi yazılımı üzerinde çalışarak RAID işlemlerini gerçekleştirir. Aralarındaki ana fark, kullanılan işleme birimidir.

Donanım RAID, bir RAID denetleyicisi kullanır. Bu denetleyiciler, RAID işlemlerini sistem işlemcisinden bağımsız olarak gerçekleştirir ve bu da performansı artırır. Ayrıca, donanım RAID denetleyicileri genellikle yüksek kaliteli bileşenler kullanır ve daha güvenilir bir sistem sunar. Donanım RAID, genellikle bir BIOS veya ayrı bir yapılandırma arayüzü üzerinden yapılandırılır. Genellikle kullanıcı dostu bir yönetim arayüzü sunar, bu da yönetimin daha kolay olmasını sağlar. Donanım RAID, işletim sistemi bağımsız olarak çalışır. Bundan dolayı işletim sistemi değişiklikleri veya güncellemeleri sırasında RAID yapılandırmasının etkilenmemesini sağlar. Donanım RAID, özellikle kurumsal sunucular, veri merkezleri ve yüksek performanslı sistemler için tercih edilir.

Yazılım RAID ise işletim sistemi yazılımı üzerinde çalışır. Yazılım RAID, genellikle donanım RAID’den daha uygun maliyetlidir çünkü ayrı bir donanım denetleyici gerektirmez. Ancak, yazılım RAID, işlemci kaynaklarını kullanarak RAID işlemlerini gerçekleştirir ve bu da performansı etkileyebilir. Yazılım RAID yapılandırması, genellikle donanım RAID’e göre daha karmaşıktır ve yönetimi daha zor olabilir. Yazılım RAID, küçük işletmeler, ev kullanıcıları ve kişisel bilgisayarlar için uygun  çözümler sağlar.

Sonuç olarak, donanım RAID ve yazılım RAID’in her biri farklı avantajlara sahiptir ve tercih edilen seçenek, belirli gereksinimlere ve bütçeye bağlı olacaktır. Donanım RAID, genellikle performans, güvenilirlik ve yönetim kolaylığı gerektiren kurumsal ortamlar için tercih edilir. Yazılım RAID daha uygun maliyetli ve esnek bir çözüm sunar.

Yazılım RAID Kullanım Alanları

 1. Ev ve Küçük İşletme Sunucuları: Ev kullanıcıları ve küçük işletmeler genellikle yazılım RAID’i tercih ederler. Bu, maliyet etkin bir çözüm sağlar ve genellikle küçük ölçekli depolama ihtiyaçlarını karşılar.
 2. Sanallaştırma Ortamları: Sanallaştırma sunucuları ve ortamları, genellikle yazılım RAID kullanır. Sanallaştırma ortamlarında, depolama kaynaklarının esnek bir şekilde yönetilmesi gerekebilir ve yazılım RAID bu gereksinimi karşılayabilir.
 3. Kişisel Bilgisayarlar: Bazı kullanıcılar, kişisel bilgisayarlarında yazılım RAID’i kullanarak veri yedekleme veya performans artırma sağlarlar. Bu, özellikle yüksek performanslı oyun bilgisayarları veya medya düzenleme sistemleri için geçerlidir.
 4. Yedekleme Sunucuları: Yedekleme sunucuları, genellikle yazılım RAID kullanarak veri koruma ve yedekleme işlevlerini gerçekleştirirler. Bu, verilerin güvenliğini sağlamak için yaygın bir yöntemdir.

Donanım RAID Kullanım Alanları

 1. Kurumsal Sunucular ve Veri Merkezleri: Kurumsal sunucular ve veri merkezleri genellikle donanım RAID kullanır. Bu ortamlarda yüksek performans, güvenilirlik ve yönetim kolaylığı önemlidir, ve donanım RAID bu gereksinimleri karşılar.
 2. Yüksek Performanslı Sunucular: Yüksek performanslı sunucular, genellikle donanım RAID kullanarak veri depolama ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu ortamlarda, performans kritik bir faktördür ve donanım RAID bu gereksinimi karşılar.
 3. Veri Yoğun Uygulamalar: Veri yoğun uygulamalar, genellikle donanım RAID kullanır. Özellikle büyük veri analizi, yüksek hacimli işleme ve büyük ölçekli veri tabanı uygulamaları için geçerlidir.
 4. Kritik Altyapılar: Kritik altyapılar ve hizmetler, genellikle donanım RAID kullanarak yüksek güvenilirlik seviyeleri sağlarlar. Bu, ağ sunucuları, bulut hizmetleri ve finansal sistemler gibi kritik sistemler için geçerlidir.