Frekans Modülasyonu Nedir?

Frekans Modülasyonunun Temel İlkeleri ve Kullanım Alanları Frekans modülasyonu (FM), iletişim sistemlerinde önemli bir yer tutan bir modülasyon tekniğidir. Temelde bir taşıyıcı sinyalin frekansının, iletilmek istenen bilgi sinyalinin özelliklerine göre değiştirilmesi işlemidir. Bu sayede, daha [...]